Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.12.03

08. A román nép kialakulása

 

 

Trákok

- az Északi-Kárpátok, a Fekete-tenger és az Égei-tenger által határolt területen telepedtek meg (Kr.e. a II. évezredben)

- a trákok északi ágához tartoztak a géta-dákok; a görög forrásokban gétáknak, a római forrásokban dákoknak nevezték őket, de ugyanarról a népről van szó, mivel ugyanazt a nyelvet beszélték.

A dák királyság

A Dunától északra levő területen éltek a géta-dák törzsek, amelyek a trákok északi ágához tartoztak.

Kr.e. VI. század – Dareiosz perzsa királlyal harcoltak és vereséget szenvedtek.

Kr.e. IV. század – Makedón Nagy Sándor elfoglalt egy géta várat. Nagy Sándor utódát, Lüszimakhoszt már sikerült legyőzniük.

Kr.e. I. század – BUREBISTA (Kr.e. 82-44) hatalmas királyságot hozott létre.

Határok: - Észak – Erdős Kárpátok

                       - Dél – Balkán Hegység

                       - Kelet – Fekete-tenger

                       - Nyugat – a mai Szlovákia

          Központ: Sarmizegetusa Regia.

          - legyőzte a keltákat (Dácia ÉNY-i részén)

          - meghódította a Fekete-tenger parti görög gyarmatokat

          - bevatkozott a Caesar és Pompeius közötti polgárháborúba, Pompeius oldalán.

Utódai: Decaineus főpap, Comosicus, Coryllus (Scorilo), Duras. Ők jóval kisebb, Sarmizegetusa körüli területen uralkodtak.

Kr.u. az I. század – DECEBAL (Kr.u. 87-106) egyesítette a géta-dák törzsek egy részét.

4 nagy háborúja volt a rómaiakkal:

87 – Decebal győzött

88 – a rómaiak győztek és Dácia Róma kliense (= a teljes behódolást megelőző szakasz) lett

101-102 – római győzelem

105-106 – ismét római győzelem, Decebal öngyilkos lett, Dacia pedig római tartomány.

 

A román nép kialakulása

 

Az I. évezred 2. felében újlatin népek jelentek meg Európában. A román nép (újlatin nép) kialakulása több szakaszban történt:

 

I. A római hódítás előtti időszak (Kr.e. II. század – Kr.u. I. század)

- Kr.e. a II. században a géta-dákok kapcsolatba kerültek a római kultúrával:

- római pénz átvétele és utánzása

- római típusú kerámiák, fegyverek megjelenése.

- Kr.e az I. században a Fekete-tenger parti görög városok római uralom alá kerültek.

- Kr.u. 46-tól Dobrudzsa Moesia tartomány része lett.

 

II. A római uralom (106-271)

- a 105-106-os háború után Munténia, Dél-Moldva, Olténia, Bánság, Erdély nagy része Dácia néven a Római Birodalom tartománya lett

- az elrómaiasodást elősegító tényezők:

          - közigazgatás

- hadsereg

- telepítés (kolónusok és veteránok)

- városi kultúra (kolóniák és municípiumok)

- latin nyelv átvétele

- vallás.

A III. században a Római Birodalom hanyatlani kezdett, ezért 271-ben Aurelianus császár kivonta római hadsereget és közigazgatást Dáciából.

 

III. A római uralom utáni időszak (271-kb. VIII. század vége)

Az elrómaiasodott lakosság helyben maradt. A kapcsolatok a Dunától délre levő Római Birodalommal nem szakadtak meg. A volt Dácia határain kívül élő szabad dákok elrómaiasodása felerősödött.

A római típusú városok lehanyatlottak, a vidéki élet intenzívebb lett.

A római, majd bizánci császárok közül többen is megpróbálták ellenőrzésük alá vonni a volt Dácia területét:

- Diocletianus (284-305)

- Nagy Konstantin (306-337)

- Jusztiniánusz (527-565)

Dobrudzsa a Római Birodalom része maradt 602-ig, a szlávok beözönléséig.

A latin nyelvű kereszténység terjedése a volt Dácia területén a dák-római kontinuitás egyik bizonyítéka:

- a római telepesek terjesztették a III. századtól

- 313 után (Milánói Ediktum) elkezdődött a püspökségek szervezése az Aldunánál

- népi hittérítők tevékenykedtek a térségben (pld. Kis Dionisziosz)

- keresztény kegytárgyak ebből az időszakból (Slăveni, Porolissum, Sucidava)

- latin eredetűek a román nyelvben a vallással kapcsolatos kifejezések (pld. Dumnezeu, biserică, botezare, cruce)

A III-VIII. század a népvándorlás kora a Kárpát-medencében is. GÓTOK, HUNOK, GEPIDÁK, AVAROK, BOLGÁROK és SZLÁVOK fordultak meg a térségben.

A román nép kialakulásában 3 tényező játszott szerepet: DÁK + RÓMAI + SZLÁV elem (GERMÁN csak kis mértékben).

A SZLÁVOK a VI. századtól kezdődően jelentek meg a térségben. Amikor már nem tudták fenntartani az uralmukat a bizánciak, tömegesen foglalták el a Bizánci Birodalom északi részét. Következmények:

- a római világ két részre szakadása

- a falusi jelleg felerősödése

- nyelvi, vallási hatások (a román nyelv újlatin eredetű, de jelentős szláv hatás is érződik benne)

A román nép kialakulásával párhuzamosan a VIII-IX. században megjelentek más népek írott forrásai a románokról: VLAHOKnak, VALAHOKnak, VOLOHOKnak, BLACHOKnak nevezték őket.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Lyjpog basqjt

Uarwix, 2022.05.04 10:54

order viagra 50mg for sale - <a href="https://bestusasild.com/">viagra 100mg brand</a> sildenafil 150mg usa