Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.01.27

Akiről a Gellért-hegyet elnevezték: Szent Gellért püspök és vértanú élete

20150924szent-gellert-gellerthegy.jpg

Még magyarul sem tudott, eredeti úti célja sem Magyarország volt, végül azonban a korszak egyik legjelentősebb püspöke lett Magyarországon. I. (Szent) István rajongott érte, ezért fia, Imre herceg nevelőjévé tette. István halála után azonban nem tudta fenntartani a jó viszont királyainkkal, és végül ez lett a veszte.

Gellértet már Magyarországra érkezése idején különleges, azonnali rokonszenv vette körül: életének krónikásai szerint valamiféle megnevezhetetlen erő sugárzott belőle szónoklatai közben. Persze ehhez az is hozzájárult, hogy szentté avatása után csodás történetek kezdtek keringeni róla, mégis biztos, hogy a külföldről érkezett, s a Szentföldre tartó, ám Magyarországot választó papot a kezdetektől rajongás övezte hazánkban.

Gellért már Velencében, az otthonául szolgáló San Giorgio-szigeti bencés monostorban is nagy népszerűségnek örvendett. Szülei ötévesen vitték el az apátokhoz abban a reményben, hogy az általuk elmondott könyörgéseket Isten meghallgatja, és kigyógyítja a kisfiú szervezetét megtámadó, halálosnak tűnő betegségből. Cserében felajánlották, hogy ha a gyermek túléli a kórt, Isten szolgálatába állítják, és nyomban otthagyják a monostorban. Gellért (akit ekkor még Györgyként ismert mindenki) felépült, és rögtön nekifogott tanulmányainak, szülei pedig visszatértek Velencébe, ami ekkor, a X. század vége felé még nem fényűző lagúnaváros, csupán ütött-kopott faházak összessége volt.

György tökéletes diáknak bizonyult, és meglepően hamar, 25 évesen a monostor perjeljévé választották társai. Időközben azonban szörnyű tragédia érte a családot: György apja 990-995 között elindult egy szentföldi zarándoklatra, de Palesztinában arabok támadták meg, és megölték. Az ő tiszteletére vette fel fia a Gellért nevet. Ezután Bolognába küldték tanulni, visszatérése után pedig a monostorban tanított, és hamarosan ő lett az apát is.

Gellért, talán az apja emléke előtti tisztelgése jeléül, a fejébe vette, hogy elzarándokol a Szentföldre bármi áron. Ezért otthagyta felfelé ívelő papi pályáját, és egy kereskedőhajón nekivágott a tengernek, hogy a Balkánon folytathassa útját Jeruzsálem felé.

Útja nem volt szelídebb mint apjáé, bár kevésbé végződött tragikusan. Ezúttal a természet ereje szólt közbe; a  zarándokokat szállító kereskedőhajóknak a hatalmas viharok miatt 1015 februárjában Szent András szigetén kellett kikötniük, ha nem akartak a tengerbe veszni. Az ítéletidő hetekig eltartott, a legénység pedig a szigeten kényszerült kivárni, amíg elmúlt a vihar.

Gellért itt találkozott Razina pannonhalmi apáttal, aki meggyőzte, hogy tartson vele Magyarországra. Gellért beleegyezett, ugyanakkor kijelentette, hogy továbbra is a Szentföldre jutás a legfőbb célja, s csak azért érkezik az országba, hogy a Dunán könnyebben nekivághasson útjának.

Razina apát cseppet sem ellenezte tervét, csak arra kérte, látogassa meg István királyt, mielőtt továbbindul. Pécsre érkezve aztán Anasztáz pécsváradi apát és Mór pécsi püspök megpróbálta maradásra bírni a velencei apátot, aki több helyszínen tartott hatásos, lehengerlő beszédet, mielőtt augusztus 15-én, Székesfehérvárott I. István színe előtt is megjelent, aki fia, Imre herceg tanítójának nevezte ki.

20150924gellert3.jpg

Szent Gellért tanítja Imre herceget (székesfehérvári Püspökkút)

Az apát majdnem 8 évig okította az ifjú herceget. Latinul beszélgettek egymással, és valószínűleg ő tanította meg görögül is, amikor kiderült, hogy Imre, akit később a trónra szántak, bizánci hercegnőt kap feleségül. Imre 16. életévének betöltésekor Gellért úgy döntött, hogy remetének vonul, és Bakonybélben töltött néhány csendes évet. 1028-ig örülhetett a magánynak, amikor István Csanádi püspökének nevezte ki – de ez a feladat végül igencsak kedvére lett. Egyházmegyéje területén 7 főesperességet hozott létre, melyek élére magyarul tudó papokat nevezett ki – ekkor még mindig nem tudott megfelelően megszólalni a nyelvünkön.

A nép ezrével tódult, hogy megkeresztelkedjen, a püspököt elárasztották ajándékokkal, a király pedig bőkezűen támogatta gellért újító ötleteit. A püspök székesegyházat épített, meghonosította a templomi menedékjogot.

1038. augusztus 15-én azonban az őt mindenben támogató István elhunyt, és megindult a vetélkedés a trónért. Gellért ezentúl egyik királyjelölttel sem ápolt igazán jó kapcsolatot – sőt, Aba Sámueltől egyenesen megtagadta a húsvéti keresztelkedést, aki érthető módon, ezért egyáltalán nem szívlelte a püspököt. Sámuel elődje, a szintén velencei Péter sem rajongott érte:

Gellért egyedül Vazul fiainak visszahívásában bízott, éppen ezért 1046-ban elindult Szent Beszteréd, Bőd és Beneta püspöktársaival, hogy a határnál üdvözölje a Lengyelországból hazatérő Endrét és Leventét. A hercegek voltak az ország egyetlen reményei arra, hogy jogos trónörököst helyezzenek a magyar trónra.

Gellért egészen Diósdig bántatlanul jutott el társaival, ahol állítólag szörnyű álmot látott: saját és a többi püspök mártírhalálát. Ennek ellenére továbbindultak, és egészen a pesti révig jutottak  el – ekkor azonban a már mindenkiben ellenséget látó Vata-féle lázadók területére merészkedtek.

20150924szent-gellert-anjou.jpg

Szent Gellértet letaszítják a pesti hegyről (Magyar Anjou-legendárium)

A lázadók először kövekkel dobálták meg őket, majd Gellértet kiráncigálták a kocsijából, és egy kordéhoz kötötték. A Kelen-hegyre vitték társaival, itt állomásozott ugyanis Vata, a lázadó vezér. Tudták róla, hogy az elhunyt uralkodó, István egyik fő embere volt, ezért súlyos büntetést róttak rá. A kordéhoz kötözve letaszították a hegyről, majd hogy biztosra menjenek, egy kővel még a koponyáját is összezúzták.

A Duna ugyan mindig meg-megáradt, arról a kőről azonban, amelyen 1046. szeptember 24-én  Szent Gellért fejét összetörték, hét évig nem tudta a vért lemosni, míg végül a papok a véres követ elvitték. Itthon szinte rögtön szentként kezdték tisztelni az életében is népszerű püspököt.

2015092454.jpg

Az esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban levő ereklye (Gellért combcsontját őrzi)

 

Forrás: https://www.origo.hu/

A képek forrása: https://hu.wikipedia.org/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Rnoqin lsyroy

Pobmei, 2022.05.06 06:03

viagra 200mg price - <a href="https://bestusasild.com/">cheap sildenafil 150mg</a> order viagra