Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.12.28

Báthory István és Jagello Anna házassága

bathory-jagello.jpg

1575. december 14-én Báthory István erdélyi fejedelmet Lengyelország királyává választották, de nagy ára volt ennek: feleségül kellett vennie Jagello Anna lengyel királylányt. 1572-ben meghalt Zsigmond Ágost lengyel király, fiágon így kihalt a Jagelló-dinasztia. A lengyel rendeknek döntenie kellett, ki legyen a következő uralkodójuk. Abban egyetértettek, az utódnak milyen kritériumoknak kell megfelelnie: előkelő, tekintélyes családból származzon, rokoni szálak fűzzék elhunyt elődeihez, vagy kész legyen házasság révén dinasztikus folytonosságot teremteni. Ne legyen gyermekien ifjú, legyen gazdag, az ország határain kívül is számottevő jövedelemmel rendelkezzen, ennek tekintélyes részét hajlandó legyen az állam javára fordítani. Kész legyen állandó jelleggel Lengyelországban tartózkodni, tarsa tiszteletben az ország törvényeit, a nemesség szabadságát és előjogait. A király csak a köztársaság egyik rendje lehet, első az egyenlők között, vagyis uralkodjon, de ne kormányozzon. Garantálja a törökkel való békét, állítsa meg az orosz expanziót, foglalja vissza az elvesztett területeket. Tartson fenn zsoldos hadsereget a saját költségén, illetve virágoztassa fel az országot kulturálisan és tudományosan egyaránt. És… végül, de nem utolsósorban: vegye feleségül Zsigmond Ágost 50 éves hajadon húgát, Annát.

A trónért több nemzet fiai is „ringbe szálltak”, a legesélyesebbnek a Habsburg jelöltet, Miksa császár fiát, Ernőt tartották. Legnagyobb ellenfelének a Valois-dinasztiából származó Henrik bizonyult. A „párharcból” győztesként Henrik került ki, hiszen előkelő, gazdag származású volt, a franciák ellentétben álltak a Habsburgokkal, ráadásul a törökökkel is jó kapcsolatot ápolt. 1574 februárjában Krakkóban lengyel királlyá koronázták, ám időközben bátyja, a súlyos beteg francia király, IX. Károly utódjának ismerte el őt. Károly 1574 májusában meg is halt. Henrik eredetileg sem akarta Franciaországból elmenni, a nála több mint 25 évvel idősebb Jagelló Annával kötendő házasság pedig még inkább kedvét szegte… Lengyel uralkodó révén nem hagyhatta ott a trónt csak úgy, ezért aztán egy szép nyári éjszakán álruhában felkerekedett, és meg sem állt Franciaországig.

1575-ben megkezdődött a második királyválasztás. A Habsburgok joggal érezték magukat a legesélyesebbnek a trón megszerzésére. A jelöltek között ott volt még a ferrarai herceg, Alfonso d'Este, III. János svéd király, IV. Iván orosz cár, és ekkor tűnt fel a láthatáron Báthory István erdélyi fejedelem. Az országgyűlés 1575 novemberében kezdődött, majd a hónap végén zárult. Egységes döntés nem született, két királyt kiáltottak ki: Miksa német-római császárt és Báthory Istvánt, aki a trón megszerzésének érdekében kész volt feleségül venni Jagelló Annát. 1576 húsvét hétfőjén meg is történt az eljegyzés, Báthory Krakkóba érkezése napján. Egy héttel később, 1576. május 1-jén került sor a koronázásra és az esküvői ceremóniára.

bathory_jagiellonka.png

A trónon ülve egyikük sem tűnt boldognak, holott életük legfontosabb pillanatáról volt szó. Örömüket beárnyékolták az elmúlt napok vitái, ugyanis Jagelló Annának a házasság és a koronázás feltételeként le kellett mondania a köztársaság javára az őt megillető jogokról és birtokokról anyja és bátyja után, de erre a lépésre csak fenyegetésekkel tudták rávenni. Ezek értelmében, ha nem írja alá a lemondó nyilatkozatot, Báthory számára francia feleséget keresnek, vagyis se férje, se koronája nem lesz. A szavak megtették hatásukat, Anna nyomban észhez tért, és aláírásával megpecsételte az irományt.

Az utódlás kérdése esetükben szóba sem kerülhetett, egy ötvenes éveit taposó nőtől már nem várta már el senki. Féltek is a lengyelek, hogy Báthory idővel változtatni kíván majd a kialakult helyzeten. Az aggodalom hamar beigazolódott, mert a nász után a király, ha csak tehette, kerülte Annát, mindig elfoglaltságaira hivatkozott. A királyné viszont egyre türelmetlenebb lett. Belebetegedett az elutasításba, gyengélkedései azonban semmiféle hatással nem voltak férjére.

A házasság a kezdetektől kudarcra volt ítélve azért is, mert a királyi párban semmilyen közös vonás sem volt. Báthory határozott, közvetlen, egyenes természetű ember volt, ezzel szemben Anna mesterkélt, kevéssé őszinte, képmutató asszony hírében állt, csak a külsőségekre adott, míg férje egyszerűen szeretett öltözködni, az udvarban tapasztalható pazarló fényűzést saját példájával akarta visszaszorítani.

Báthory István olyan kevés időt töltött Krakkóban, a Wawelben, amilyen keveset csak tudott. Máshol sem alakított ki magának állandó rezidenciát, leginkább kedvenc vadászterületein időzött. A házaspár tehát nem alakított ki közös életet, állandó, közös udvart sem tartottak fenn. Anna udvarának elsődleges feladata saját személyének kiemelése, a szórakozás volt. Ezzel szemben Báthory udvara elsősorban „dolgozó udvarként” működött, követeket fogadtak, tárgyalásokat folytattak, ez volt a királyi kancellária székhelye.

Annának egyetlen célja volt, hogy elbájolja, meghódítsa férjét, ezért fényes bálokat rendezett tiszteletére, amiket Báthory mélységesen megvetett. Hamarosan megneszelte, hogy próbálkozásai feleslegesek, a férfi válni akar tőle, mivel már nem képes utódokat szülni számára. Érzelmileg teljesen megsemmisült, összeomlott. A válást azonban nem lehetett keresztülvinni, a Vatikán és a rendek is elutasították ezt, 1586 decemberében pedig váratlan esemény történt: Grodnóban meghalt Báthory István. Halála rengeteg kérdést hagyott megválaszolatlanul, például hogy alakult volna a házasságuk? Vajon el tudta volna érni a lengyel király távlati célját, hogy elváljon? Valószínűleg nem, a lengyel rendek és a szigorú, vallásos nézetek nem tették volna lehetővé.

Melegen ajánlom mindenkinek Horn Ildikó „A könnyező krokodil” című könyvét (Budapest, 2007) Hogy ki a mű címében szereplő könnyező krokodil? Maga Jagelló Anna: „A királyné emberbe mar, de nem a nép egyszerű gyermekébe, hanem abba, aki szerelmet tettetve hatalmas és hihetetlen bánatot okoz neki. A krokodil ugyanis megsiratja azt, akit megöl, innen a nép nyelvén elkoptatott mondás: krokodilkönnyek.”

covers_8013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://szapolyai.hupont.hu/78/horvath-anna-liza-ket-szerelmes-egy#ixzz6gZNbn757

A képek forrása: https://www.wikipedia.org/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Grmvim fhobkv

Emjegn, 2022.05.05 20:15

cheap viagra tablets - <a href="https://bestusasild.com/">cheap sildenafil without prescription</a> cheapest viagra