Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.10.03

Császárok színe, a bíbor

bibor_es_lila.jpg

A bíbor szín a kék és a vörös közti árnyalat. Hasonlít a lilához, mégis más árnyalat, lásd a képen.

Bíbor színű tógát viseltek a római arisztokraták, később a Bizánci és a Német-Római Birodalom császárai, illetve 1464-ig1 a római katolikus bíborosok. Japánban szintén a császár és az arisztokrácia színe.

A föníciai Szidón és Türosz tengerparti lakói már a Kr.e. XV. században készítettek bíbor festéket egy tengeri csigából, ami ma tüskés bíborcsiga néven ismert. Türoszi bíborral színezett ruhát említ Homérosz Iliásza és Vergilius Aeneisze. Az ebből a csigából származó bíbor festék türoszi bíborként vált ismertté.

A festék gyártása bonyolult és költséges volt, és nagyon hosszú ideig tartott. Több ezer apró csigát kellett összegyűjteni, héjukat összetörni, és testüket eltávolítani. A szidóni és türoszi ásatásokon hegyekben álltak a megtalált üres csigaházak. A csigákat áztatták, majd egy kicsi mirigyet eltávolítottak belőle, tartalmát egy edénybe ürítették és kitették a napra. A napfény hatására a trutyi kifehéredett, majd sárgászölddé vált, aztán zölddé, lilává, majd vörössé, ami egyre sötétebbé lett. A folyamatot pontosan kellett megállítani, hogy a kívánt színű legyen, ami a világos karmazsintól mély bíborig terjedhetett, a megszáradt vér színéig. Ezután festhettek vele gyapjút, lent vagy selymet.

A türoszi bíbor a királyok, nemesek és papok színe lett. Említik a Bibliában is. Az Ótestamentumban, a Kivonulás könyvében Isten utasította Mózest, hogy az izraeliták hozzanak neki áldozatul kék, bíbor és skarlát textilt függönyökhöz és papi öltözékekhez. Homérosz Iliászában Aiasz öve bíborszínű, és a trójai harcosok lovainak farkát bíborba mártják. Az Odüsszeiában Odüsszeusz nászágyának bíborszínű a takarója. Kr.e. 950-ben Salamon király kézműveseket vitetett Türoszból, hogy bíbor szövetekkel láthassa el Jeruzsálem templomát. Nagy Sándor a kihallgatásokon bíbort viselt, mint ahogy később a Ptolemaioszok is Egyiptomban.

A rómaiak bíborviselési szokása az etruszkoktól eredhet. Egy Kr.e. IV. századi etruszk sírkőfestés mély bíbor színű hímzett tógát viselő nemest ábrázol.

Az ókori Rómában a toga praetexta egy széles bíbor csíkkal szegélyezett szokásos fehér tógát jelentett. Ezt a szabad római fiúk viselték, akik még nem érték el a felnőttkort, egyes hivatalnokok, szenátorok, bizonyos papok stb. Jézus Krisztust keresztre feszítése előtt a római katonák egy időre bíbor ruhába öltöztették, hogy gúnyolódjanak rajta, mint a „zsidók királyán”.

A császárság idején a bíbor egyre inkább a császárral és tisztviselőivel forrt össze. Caligula császár uralma kezdetén megölette Mauretánia királyát annak ragyogó bíbor köpenye miatt, Nero pedig megtiltotta bizonyos bíbor árnyalatú festékek használatát. A késői császárság korában a bíborszínű ruhák kereskedelme állami monopólium lett, megszegése pedig halálbüntetéssel járt.

A türoszi bíbor tényleges színe a vörösestől a kékes bíborig változhatott. Vitruvius szerint (Kr.e. 1. század) az északi vizekből származó bíborcsiga, valószínűleg tüskés bíborcsiga kékesebb színt adott, mint a déli, valószínűleg murex trunculus. Leginkább kedvelt árnyalata a megszáradt vérhez volt hasonló, ahogy az a Jusztiniánusz császárt ábrázoló ravennai mozaikon látható. Ami a leginkább számíthatott a türoszi bíbor esetén, az nem is a színe, hanem a ragyogása, a színgazdagsága, az időjárással és fénnyel szembeni ellenállása, és magas ára.

justinian.jpg

Jusztiniánusz császár mozaikképe Ravennában

11th_century_byzantine_griffins.gif

XI. századi bizánci palást türoszi bíborral

 

A modern időkben is próbálkoztak türoszi bíbor előállításával. 2008-ban Paul Friedander 12000 csigából állított elő 40 gramm festéket, ami egy zsebkendő színezéséhez elegendő. 2000-ben egy gramm türoszi bíbor, amit az eredeti formula alapján 10000 bíborcsigából készítettek 2000 euróba került.

 

 

1 1464-ben II. Pál pápa elrendelte, hogy a bíborosok ne viseljenek türoszi bíbort, hanem bíbortetvekből timsóval készült skarlát színbe öltözzenek. Ok: a türoszi bíbor Konstantinápoly 1453-as elfoglalása után elérhetetlenné vált.

 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADbor_(sz%C3%ADn)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Iwvins ytfeli

Shzupn, 2022.05.03 02:20

brand viagra - <a href="https://bestusasild.com/">oral viagra 100mg</a> sildenafil 50mg price