Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.09.13

Hammurapi törvényei

Hammurapi (uralkodott kb. Kr.e. 1792-1750) a sumér III. Ur-i dinasztia bukása után először egyesítette újra Mezopotámia jó részét. Fővárosa, Babilon ettől az időszaktól kezdve lépett a világtörténelem színpadára. Az amorita származású uralkodó kiváló hadvezér és megfontolt államférfi volt. Uralkodói portréját leginkább törvénykönyve és levelezése alapján ismerjük. Nagy kiterjedésű birodalmában hangsúlyt helyezett a mezőgazdaság fejlesztésére (csatornák, öntözőrendszerek), adóbeszedésre, a közigazgatás kiterjesztésére, a hadseregre és a vallási kultuszok ápolására. Babilon déli részén az ő idejében épült fel Marduk tiszteletére a babiloni toronytemplom. A kultúra és a tudományok virágzásnak indultak. (Ebből a korból származik pl. a Gilgames eposz özönvízről szóló története is.) Halála után nem sokkal birodalma szétesett.

Törvénykönyvét 1901-1902-ben francia régészek találták meg Szúzában, ahová hadizsákmányként került. A fekete dioritból készült kőoszlop 2,25 méter magas, tetején 60 cm széles sávban egy Hammurapit és Samas napistent ábrázoló relief látható. Az oszlop három részletben került elő, de sikerült hiánytalanul összeállítani.

A 100 soros törvényszöveg babiloni ékírással íródott és három részből áll: prológus, törvénycikkek, epilógus. Ez a mezopotámiai törvénygyűjtemények hagyományos felépítését tükrözi. A prológusban Hammurapi szociális érzékenységű uralkodóként mutatkozik be, akinek legfőbb eszménye az igazság és bölcsesség. Hammurapi népének igaz pásztora, akit az istenek azzal bíztak meg, hogy igazságot szolgáltasson ember és ember között. Uralkodói gyakorlatában is ezt az elvet követte, színe elé járulhatott a legszegényebb ember is. 282 törvénycikke a mezopotámiai jogalkotás csúcsa, az első feljegyzett törvénykönyv. Nem kötelező érvényű törvény volt, csak útmutatás: „igazságos ítéletek gyűjteménye”. A király nem törvényhozóként, hanem bíróként nyilatkozott. A szokásjogból indult ki, de nem volt teljes gyűjtemény, csak olyan területekkel foglalkozott, amelyeket problémásnak ítélt meg. Ebből kifolyólag kissé esetlegesnek, rendszertelennek tűnik.

A törvényeket témájuk szerint csoportosította, a legnagyobb részt a családjogi, örökösödéssel kapcsolatos kérdések, föld- és háztulajdon, kereskedelem, testi sértés témái teszik ki. Ezeken kívül foglalkozott a munkabér, a mesterek felelőssége, a rabszolgák adásvétele kérdéseivel is. A törvényekben előbb körülírta az esetet, majd kimondta az ítéletet. Feltűnően sokszor szerepel a halálbüntetés, a testcsonkítás. Mezopotámiában először ekkor tűnik fel a talio-elv٭ (lex talionis - latin eredetű kifejezés, jelentése: megtorlás). A büntetés mértéke nem egyszer függ az elkövető vagyoni helyzetétől. Eljárása sok esetben az istenítélet (vízpróba).

A törvényköny epilógusa így zárul: „Miután a nagy istenek hívtak el engem, én vagyok valóban az üdvöt adó pásztor, akinek kormánypálcája egyenes. Jóságos védőárnyékom a városra borul ölemben Sumer és Akkád népeit tartottam, s ők dúslakodtak személyes istenem védelme alatt. Békességben kormányzom őket és erőmmel oltalmaztam őket... Hammurapi a tökéletes király vagyok én.”

(forrás: https://www.facebook.com/BibliaiRegeszet/posts/385781968197814:0)

 

٭talio-elv a Bibliában több helyen is megtalálható, pl. „Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért; amilyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is.” (3 Mózes 24, 20) Ezt Hammurapi törvényeiben csak azonos társadalmi szinten alkalmazták, különböző társadalmi szinten viszont a kompenzáció elve érvényesült helyette pl. „Ha egy polgár kiüti egy polgár fiának a szemét, üssék ki a szemét; ha egy polgár csontját töri, törjék el a csontját; ha egy alattvaló szemét üti ki, v. alattvaló csontját töri, 1 mina (kb 1000 g) ezüstöt fizessen; ha egy polgár polgár szolgájának szemét üti ki vagy csontját töri, a szolga vételára felét fizesse. Ha egy polgár vele egyenrangú polgár fogát üti ki, üssék ki a fogát; ha alattvaló fogát üti ki, fizessen 1/3 mina ezüstöt.”

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.