Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.01.26

A kozmini csata

erdo.jpg

1497. október 26-án kezdődött a koźmini csata (románul: bătălia de la Codrii Cosminului), a Koźmin nevű erdőségben, kb. 100 km-re Szucsávától, az akkori fővárostól. A csata a lengyel, illetve a moldvaioszmán-tatárhavasalföldi sereg között zajlott, és az utóbbi fél diadalával ért véget. Jelentősége abban áll, hogy megállította a lengyel terjeszkedést Moldva felé.

III. István (Ștefan cel Mare) moldvai fejedelem eredményes politikus volt, s több győzelmet aratott az országát meghódítani szándékozó oszmán, magyar és lengyel hadak felett, idővel mégis belátta, hogy nem tud tartós sikert elérni, ezért 1484-ben meghódolt az Oszmán Birodalomnak. Az utolsó kísérletet a törökkel való szembeszállásra 1494-ben tette, s kapcsolatba lépett II. Ulászlóval, Magyarország királyával és I. János brandenburgi választófejedelemmel, hogy két Fekete-tenger melletti együtt foglaljanak vissza. Azonban I. János Albert lengyel király is beleszólt a tárgyalásokba, és ultimátumot adott III. Istvánnak: kilátásba helyezte, hogy Moldvát Lengyelországhoz csatolja, mégpedig úgy, hogy testvére Zsigmond (a későbbi I. Zsigmond lengyel király) üljön a fejedelmi trónra, vagy pedig István elismeri őt hűbérurának. Ezzel tulajdonképpen törökellenes védőbástyát akart országának teremteni, mert 1485 óta hadban állt az Oszmán Birodalommal, és számos támadást kellett elszenvednie délről, azaz a törökök Moldván keresztülhaladva támadtak.

István elutasította az ultimátumot, mire a lengyel király mozgósításra adott parancsot és egy nagyobb sereg élén Moldvába készült, melyet egyúttal törökellenes hadjáratnak is szánt. A források szerint a lengyel király hatalmas sereget gyűjtött: 60, 80 vagy 90 ezer főről is szó esik. A jelenlegi lengyel adatok azonban 40 000 katonáról beszélnek, de lehetséges, hogy a valódi szám ennél is kisebb.

A moldvai sereg létszáma 25-38 ezer fő körül mozgott, mostani számítások szerint István részéről talán 18 000 katona állt hadba, amelyhez hűbérúrától, II. Bajazidtól is kapott segítséget 10 000 havasalföldi, török és tatár katona személyében.

A lengyelek János Albert és Stanisław Chodecki choczai vajda és hetman vezetésével Chocimnál (ma Hotin, Ukrajna) törtek be István országába. A moldvai vajda hagyományos taktikához folyamodott és kerülte a gyors összecsapást. Ahogy a magyarok és a törökök elleni háborúban, most is kitért a támadók elől és maga mögött felégette a búzamezőket, tönkretette a legelőket, hogy a lengyelek ne találjanak se maguknak, se állataiknak élelmet.

Ráadásul a király is elkövetett egy taktikai hibát. Az eredeti haditerv szerint el akarta foglalni a fővárost, Szucsávát, de mire odaért, már utánpótlási gondjai voltak. A várat egyébként a moldvaiak az utóbbi években jól megerősítették és a védelemhez nehéztüzérségi fegyvereket szereztek be, ezzel szemben a lengyel seregnek csak kis teljesítményű ágyúik voltak. A lengyelek éheztek és a közeledő tél miatt az időjárás is hidegebbre fordult, sokan megbetegedtek. A főváros védői remekül ellenálltak a lengyel támadásoknak, ami miatt János Albert október 19-én megállapodott a moldvai fejedelemmel, hogy feloldja az ostromot, cserébe visszatérhet Lengyelországba. István azzal a feltétellel ment bele, hogy a visszavonuló lengyelek nem fogják kifosztani útközben a moldvai falvakat. János Albert nem teljesítette, sőt nem is tudta volna teljesíteni az ígéretet, mert serege az éhezés miatt mind egy szálig elpusztult volna, ha nem szerez élelmet. Nyilván tudta ezt István is, és azt gondolta, ha a lengyel sereg jó része belepusztul a nélkülözésbe, többet eszük ágában sem lesz Moldvára támadni. Ha pedig nem tartják be az ígéretüket, akkor ez ürügyet adhat a támadásra. Tulajdonképpen István így vagy úgy, de meg akarta leckéztetni a lengyel királyt.

János egy másik útvonalon, Bukovinán keresztül akart eljutni a határhoz, tette ezt abban a reményben, hogy így utánpótláshoz juthat. Ezt ürügyül felhasználva István a seregével János után eredt, és a Koźmin-erdőben rajtaütött a lengyeleken. Ekkor már beérkezett az ígért segítség Havasalföldről, amely részt vehetett a lengyelek megsemmisítésében. A király arra kényszerült, hogy csatába szálljon Istvánnal és a nehézlovasságát küldte ellene.

bataliadelacodriicosminului1.png

bataliadelacodriicosminului2.png

Mivel a sereg teljes rendezetlenségben menetelt, a csapatok össze-vissza, egymástól külön harcoltak, így esélyük sem lett volna a moldvai fejedelem ellen. Három csoportban folyt a csata a moldvaiak és szövetségeseik ellen: Racibórzi Trnkę a reguláris csapatokat vezette, Chodecki a hátvédet, míg Jan Tęczyński a lovasságot. A lengyelek Lențești településig menetelve egyfolytában harcoltak, míg végül ott teljesen szétverték őket. Tęczyńskinek egy remekül végrehajtott lovassági ellentámadás során sikerült annyira visszavetni a támadókat a Szeret folyóig, hogy elkerüljék a lengyel sereg teljes lemészárlását. Tęczyński meg is tartotta rendezett alakzatát és a Pruton keresztül átkelt a halicsi oldalra, majd megpróbált még egyszer a király segítségére sietni, sikertelenül.

A király körül harcoló, elsősorban nemesekből álló kontingens nagy része elesett az egyszerre támadó román, tatár és oszmán lovasok elleni ütközetben. Noha a lengyeleknek esélyük sem volt a győzelemre, az ellenség meglepetten tapasztalta, hogy elszántan harcolnak, különösen a király védelmét ellátó nemesek, akik hűek maradtak a lovagi elvekhez.

codrii_cosminului._stejarul-2.jpg

A csatában a lengyel király 5000 katonája és számos tisztje esett el, valamint a tábori szolganépből is rengetegen vesztették életüket és kb. 6000 szállítószekér, velük együtt azok tartalma is az ellenség kezére jutott, bár az ágyúk nagy részét megmentették. A moldvai vajda minimális veszteségeket szenvedett el.

A vereség egy időre véget vetett a lengyel-moldvai háborúskodásnak. István néhány év múlva meghalt. Attól kezdve Moldva egyre inkább háttérbe szorult, s a törökök hűbéreseként nem játszott többé meghatározó szerepet a térségben. IV. Péter vajda tett újból kísérletet az ország felemelésére úgy, hogy Erdély és Lengyelország rovására próbált terjeszkedni, de I. Szulejmán megálljt parancsolt neki.

 

A szöveg és a képek forrása: https://ro.wikipedia.org/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ktjfci puxmpj

Zkwedo, 2022.05.03 18:39

order sildenafil 150mg pill - <a href="https://bestusasild.com/">viagra usa</a> sildenafil 50mg generic