Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.09.14

I. Károly angol király kivégzése

anthony_van_dyck_-_charles_i_-1600-49-_with_m._de_st_antoine_-_google_art_project.jpg

A kép forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_England

I. Károlyt 1649-ben lefejezték. Ez volt az angol polgárháború csúcspontja. A király vádlói azt remélték, halála véget vet a királyságnak Angliában, de a jogsértően lefolytatott per után sokan vértanúnak, sőt szentnek tekintették Károlyt.

Sok alattvalóját egyebek között azzal haragította magára, hogy apja, I. Jakab nyomdokain haladva abszolút hatalomra törekedett. Úgy gondolta, hogy a királyok Isten akaratából lettek uralkodók, ezért csak neki tartoznak felelősséggel. Az anglikán egyház híveként hamar összetűzésbe került a főleg kálvinista puritánokból álló parlamenttel. Az összetűzés eredményeként 1629-től 11 éven keresztül a Parlament összehívása nélkül kormányzott. Ez alatt az idő alatt sok puritán elhagyta az országot, és Amerikában telepedett le.

Gőgös viselkedése miatt a király nem jutott hozzá a szokásos anyagi forrásokhoz (a pénz a parlament kezében volt). Ezért elzálogosította koronaékszerei egy részét, nemesi címeket bocsátott áruba, rendkívüli adók egész sorát vetette ki a lakosságra. Amikor megtámadta Skóciát, pénzre volt szüksége, hogy fedezze a hadviselés költségeit, ezért 1640-ben kénytelen volt összehívni a parlamentet. Megígérte, hogy összes kívánságukat teljesíti, ha megkapja a szükséges pénzt, de nem tartotta meg a szavát, így 1642-ben polgárháború robbant ki. A király támogatóit royalistáknak, más néven gavalléroknak, ellenfeleit parlamentpártiaknak vagy – rövidre nyírt hajuk miatt – kerekfejűeknek nevezték. A parlamentpártiak serege győzött, Oliver Cromwell vezetésével, Károlyt pedig hazaárulás s „az angol állam elleni egyéb főbenjáró bűnök” vádjával perbe fogták.

Károly nem volt hajlandó elismerni a bíróság illetékességét, mondván, hogy nincs a földön olyan joghatóság, amely ítélkezhetne egy Isten kegyelméből uralkodó király felett. Éppen ezért védekezni sem akart, csak azt hajtogatta, hogy „Anglia népének szabadságáért” állt ki. Kijelentését vétkessége beismerésének tekintették, bűnösnek találták, ezért mint zsarnokot, hazaárulót, gyilkost és a köz ellenségét halálra ítélték.

court-charles-i-sm.jpg

A kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Court-charles-I-sm.jpg

1649. január 30-án, kedden a londoni Whitehall palota előtti emelvényen fejezték le. Minden beszámoló szerint bátran lépett a vérpadra. Kivégzése előtt a havas, hideg idő miatt meleg ruhát kért: „az évszak oly zord, hogy alighanem reszketésre késztet, amelyről némelyek még azt hihetnék, félelemből fakad. Nem akarom, hogy effélét fogjanak rám.” Utolsó szavai így hangzottak: „A megrontható koronától a meg nem rontható korona elébe járulok, ahol nem háborgathatnak többé.”

Szemtanúk visszaemlékezései szerint a tömeg felmorajlott, amikor lesújtott a bárd, mintha addig el sem hitték volna, hogy a kivégzést végrehajthatják. A drámai és szomorú eseményről még sokáig beszéltek, mert még ebben a nyilvános kivégzésekhez szokott korban is egészen rendkívülinek számított. Se azelőtt, se azóta nem lelte halálát angol uralkodó ilyen körülmények között.

Andrew Marvell angol költő Oliver Cromwell csodálói közé tartozott, mégis szánalmat érzett I. Károly iránt:

„E vészes percben nem maradt
Se hitvány tett, se gondolat.
Mint párnára, úgy hajlítá
Nemes fejét a bárd alá.”

1024px-the_execution_of_king_charles_i_from_npg.jpg

A kép forrása: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_England#/media/File:The_execution_of_King_Charles_I_from_NPG.jpg

A király hóhérkézre adása utólag tragikus ballépésnek bizonyult. Olyan ellenérzést keltett, amely elérhetetlenné tette Cromwell célját, a szabadság hazájának megteremtését. 1660 májusában hazahívtál franciaországi száműzetéséből Károly fiát, és II. Károly néven trónra emelték. Anglia a mai napig királyság, a Cromwell-féle köztársaság csupán egy rövid epizód volt Anglia történelmében.

 

Forrás: Tudás fája, Világtörténelem, 815-816.o.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.