Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.02.13

A magyarság őstörténete (Kr.e. 3000-895)

BEVEZETÉS

A magyarok Közép-Eutópában, a Kárpát-medence térségében élő nép. Az I. világháborút megelőzően a Magyar Királyság területén éltek, de az 1920-as trianoni béke értelmében Magyarország elveszítette területe nagy részét. Sok magyar került a szomszédos országok fennhatósága alá.

Ma a Kárpát-medence területén a következő országokban élnek magyarok:

- Ukrajna (Kárpátalja)

- Szlovákia (Felvidék)

- Ausztria (Burgenland)

- Szlovénia (Muravidék)

- Horvátország

- Szerbia (Délvidék)

- Románia (Erdély)

Magyarország után Erdélyben éla legnépesebb magyar közösség (1,2 millió fő). Erdély neve a régi magyar Erdőelve kifejezésből ered és erdőn túli részt jelent:

- latinul Transilvania

- románul Ardeal

- németül Siebenbürgen

A magyarok egy tömbben élnek Székelyföldön – kb. 600 ezer fő. Összefüggő magyar csoportok találhatóak a Partiumban, Kalotaszegen, Aranyosszéken. A szórványban megtalálhatóak egész Erdély területén. Legkeletebbre a moldvai csángók élnek, akiknek ősei évszázadokkal ezelőtt keltek át a Kárpátokon.

 

A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE (kb. Kr.e. 3000 – Kr.e. 895)

 

A magyar nép és nyelv kialakulása

 

A magyar nép eredetével legkorábban a középkori magyar krónikák foglalkoztak:

- Anonymus: Gesta Hungarorum (A magyarok viselt cselekedetei)

- Kézai Simon: Gesta Hunnorum et Hungarorum (A Hunok és magyarok cselekedetei)

- Kálti Márk: Képes Krónika

Ezek a krónikák a hun eredetet vallották. Eredetmonda: A csodaszarvas mondája.

A tudósok és történészek a finnugor és a török eredet körül vitatkoznak. A nyelvészek kimutatták, hogy a magyar nyelv az uráli nyelvek családjába tartozik, azon belül is a finnugor nyelvek közé. Legközelebbi nyelvrokonaink a vogulok és osztjákok, távolabbi nyelvrokonaink a finnek és az észtek. Ezeknek a népeknek az ősei évezredekkel ezelőtt egy közös finnugor őshazában éltek.

 

A magyar törzsek vándorlása 895 előtt

 

A FINNUGOR (URÁLI) ŐSHAZA az Ural-hegység keleti oldalán terült el. Kr.e. 3000 után a finnugor hegység felbomlott: a finn és az ugor népek szétvándoroltak.

Kr.e. 1000 és 500 között az ugor csoportból kiváltak a magyarok ősei, és nomád legeltető állattartással kezdtek foglalkozni. Átkeltek az Ural-hegységen és megkezdődött a magyar nép vándorlása.

Az első szálláshelyük MAGNA HUNGARIA volt a Volga és a Káma folyók között.

Innen 700 körül tovább mentek, de egy részük ott maradt. (Őket a XIII. században megtalálta egy szerzetes, Julianus barát.)

A következő hely LEVÉDIA volt a Don folyó és az Azovi-tenger között, ahol a Kazár Birodalom fennhatósága alá kerültek.

A magyar törzsek (NYÉK, MEGYER, KÜRTGYARMAT, TARJÁN, JENŐ, KÉR, KESZI) élén két fejedelem állt:

- KENDE – vallási vezető

- GYULA – katonai vezető

Ismerték a rovásírást.

830 körül továbbmentek ETELKÖZbe, a Dnyeper, Dnyeszter, Bug és Szeret folyók közötti területre.

Itt kötött vérszerződést a 7 magyar vezér: ÁLMOS, ELŐD, OND, KOND, TAS, HUBA, TÖHÖTÖM. Álmos lett a fejedelem.

 

ESETTANULMÁNY: A magyar nép eredetmítoszai

 

Őseink különleges tiszteletben részesítettek egyes állatokat, pl. szarvas, turulmadár, mert úgy tartották, hogy a magyar nemzetségek ezektől az állatősöktől származnak, amelyeket totemként tiszteltek.

1. A csodaszarvas mondája

Kézai Simon, XIII. századi krónikás szerint a bibliai Ménrót fiai, Hunor és Magyar vadászat közben messze elkalandoztak. Egyszercsak egy gyönyörű szarvasünőt (nőstényszarvas) pillantottak meg és üldözni kezdték. A szarvas egy ingoványos, de bőségesen termő, legelésre alkalmas területre vezette őket. Ez volt a Meotisz, a mai Azovi-tenger vidéke. Hunor és Magyar kíséretükkel, állataikkal együtt letelepedtek itt és megházasodtak. A hunok Hunortól, a magyarok Magyartól származnak. A székelyek a hunoktól származnak.

2. Emese álma

Anonymus és a Képes Krónika szerint Álmost, az Árpád-nemzetség ősapját egy turul nemzette. Álmos anyjának, Emesének álmában egy turulmadár jelent meg, amely teherbe ejtette őt. Emese álmában úgy látta, hogy méhéből forrás fakad, ágyékából dicső királyok származnak, ám ők nem a saját földjükön sokasodnak el. A turulmadarat általában kerecsensólyommal vagy vadászsólyommal azonosítják.