Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.11.02

04. Az euroatlanti integráció kezdetei. Elképzelések az európai egységről

 

Az euroatlanti integráció kezdetei. Az egyesült Európa alapító atyái 

1947-es harvardi előadásán George Marshall, az Egyesült Államok külügyminisztere arra figyelmeztetett, hogy az európai integráció európai oldalról kell jöjjön.

1947. június 5-én hirdette meg a Harvard egyetemen tartott beszédében George C. Marshall, amerikai külügyminiszter a róla elnevezett gazdasági programot, a világháború után romokban heverő Európát talpra állító Marshall-tervet. Ennek a tervnek kettős szerepe volt: egyfelől az 1939 előtti szintre kellett fejlesztenie Európa gazdasági teljesítőképességét, amire a piac nélkül maradt Egyesült Államok is rászorult, másfelől pedig gátat kellett vetnie a sztálini ambícióknak. Nem véletlen, hogy Törökország és Görögország – ahol a kommunista hatalomátvétel a leginkább fenyegetett –  a Truman-doktrína jegyében már a program megindítása előtt, 1947 januárjában amerikai pénzügyi támogatásban részesült. 

1948-ban az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete (NATO) a kommunizmus továbbterjedésének megelőzésére kötelezte el magát azáltal, hogy Nyugat-Európa országait integrálják egy amerikai vezetésű katonai szövetségbe.

Az első lépés az egységes Európa felé: német-francia megbékélés (Schuman-terv) → 1951. április 18: megalakul az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK)

Az egyesült Európa alapítói: Franciaország, Németország, Olaszország, a 3 Benelux állam javasolják az egység (ekkor még gazdasági egység) létrehozását. → 1957. március 25-én a Római Szerződés által megalakul az Európai Gazdasági Közösség (EGK), ma Európai Közösség, de szokták nevezni Közös Piacnak is. Cél:

- szembeszállás a két szuperhatalom hegemóniájával

- „európai Európa” alapjai

- államok közötti szabad kereskedelem, személyek szabad utazása a közösség országain belül.

Két nyugat-európai felfogás az egyesült Európáról 

1. Charles de Gaulle-féle francia elképzelés Az európai integráció eredetileg a német-francia megbékélésre épült. De Charles de Gaulle francia elnök elképzelése kicsit más volt:

- új, építő és kiterjedt Európa – az Atlanti-óceántól az Urálig

- párbeszéd a kelet-európai kommunista országokkal, pl. Nicolae Ceausescu Romániájával, tehát bár elkötelezettje volt a nyugati tábornak, azért kapcsolatban állt Kelettel is

- politikai érdekei világpolitikai szintűek voltak, ezért akadályozta meg, hogy Nagy-Britannia csatlakozzon az EGK-hoz

Folytatódott a német-francia közeledés. Első lépés az ESZAK megalakulása volt. 1963-ban Franciaország és az NSZK között katonai együttműködési és stratégiai megállapodás jött létre.

2. Koncentrikus körök Európája, német elképzelés 1989-ben újrakezdődött a vita arról, hogy milyen legyen az egyesült Európa. Javaslat: koncentrikus körök Európája, amely elképzelhetetlen az egyesült Németország nélkül. Eszerint az elképzelés szerint a közösségen belüli kapcsolatok szilárdabbak lesznek, mint a széthúzó nemzeti érdekek.

Ehhez gyakorlatba kell ültetni a gazdasági konvergencia programot:

1. közös politika makroökonómia terén

2. Központi Európai Bank

3. egységes európai pénz.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Dammhq zxmcdp

Uaemzj, 2022.05.04 01:12

viagra overnight shipping - <a href="https://bestusasild.com/">viagra us</a> sildenafil fast shipping