Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.11.02

07. Románia és Európa a XX. században

 

1. A nemzeti eszmény a demokrácia jegyében

Románia 1916-ban az Antant oldalán lépett be az első világháborúba, hogy megvalósíthassa a nemzeti-politikai egységet. Az I. világháború után a kedvező nemzetközi viszonyok ezt lehetővé is tették számára.

A XX. század első felében Nyugat-Európa vonzotta a román értelmiségieket, pl. Constantin Brâncuşi szobrászt és Traian Vuia mérnököt, aki először emelkedett a levegőbe egy levegőnél nehezebb, saját erőből meghajtott repülőgéppel.

Az otthon maradt román értelmiségiek csodálták és utánozták az európai kultúrát, kivételt csak a tradicionalista irányzat hívei képviseltek, akik a nemzeti sajátosságok és hagyományok megőrzéséért emelték fel hangjukat. A legtöbben azonban a hagyományok és az új európai szellem ötvözését tartották a járható útnak, igen helyesen.

 

2. Nicolae Titulescu és az európai egyesülés két világháború közötti tervezete

Egy új, békés Európa az I. világháború után csak egy egyesült Európa lehet. Több tervezet született Európa egyesítéséről:

- Kalergi gróf páneurópai mozgalma, Európai Egyesült Államok elképzelése

- Aristide Briand: „Emlékirat az Európai Szövetséges Unió rendszerének megszervezéséről”

- Nicolae Titulescu, a Népszövetség elnökének beszédei egy Európai Unió létrehozásáról, amely „egy új és áldásos nemzetközi élet” csíráit jelentené

Ezeket a tervezeteket nem lehetett megvalósítani a két világháború közötti feszült nemzetközi légkörben, ezért Románia legalább regionális szövetségek létrehozására törekedett:

- 1921 – Kisantant

- 1934 – Balkán Paktum

Ezek a szövetségek kölcsönös segítséget ajánlottak fel a tagoknak, ha a szövetség valamely tagját támadás éri, mintegy a korszak revizionista, revansista törekvéseire adott válaszként.

 

3. Románia visszatérése az európai államok családjába

A kommunista párt hatalomra jutása Románia Európához fűződő kötelékeinek gyengülését jelentette. Akik ezen változtatni próbáltak:

- száműzetésben élő román értelmiségiek

- Szabad Európa amerikai szervezet.

1948 júliusában Románia felmondta a Vatikánnal kötött konkordátumot, ami által a görög katolikus parókiák visszatértek a Román Ortodox Egyházba. Közel 1,5 millió görög katolikus hívő nyugattal való kapcsolatát vágták el erőszakosan.

Gheorghe Gheorghiu-Dej rendszerének utolsó éveiben és a Ceauşescu-rendszer első éveiben politikai enyhülés kezdődött. Ceauşescu 1975-ben még aláírta a Helsinkiben tartott Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záróokmányát, amely az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását irányozta elő. Ettől fogva azonban  a Ceauşescu-rendszer egyre zsarnokibb lett, ezért Nyugat is átértékelte a kapcsolatát Bukaresttel. Az 1989-es rendszerváltás után kezdetét vette Románia európai integrációs folyamata.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Epjnza ujwvtv

Gensnf, 2022.05.05 19:33

viagra 100mg for sale - <a href="https://bestusasild.com/">overnight delivery viagra</a> sildenafil 150 mg